ગોરૂ રૂપ લઈ તમે બજારમાં ના આવશો ll New Live Program Netal Thakor ll Tulsi studio chhipadi


3 Просмотры

Издатель
#Goruruplainetamebazarnonaavsso
#netalthakor
#Tulsistudiochhipadi
#balasinorliveprogram

#netalthakor #newliveprogram #tulsistudiochhipadi

singer :- Netal thakir

Organizer :- PriteshThakor
JankiDevraj Group
8980753462

sound :- Man Fudal Sound Hirapur

video By :- Tulsi studio Chhipadi
BHaratsinh zala
9998450655

camera :- BHaratsinh zala
Lalsinh Zala
chetansinh Zala
Ranjitsinh Dabhi
Категория
Программы и софт
Комментариев нет.