ഇന്ത്യയുടെ നടപടിയില്‍ ആശങ്കയോടെ ചൈന l chaines app

0 Просмотры
Издатель
43 ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ കൂടി രാജ്യത്ത് നിരോധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ; നിരോധിച്ചവയിൽ സ്നാക് വീഡിയോ. വീഡേറ്റ്, ബോക്സ്റ്റാർ, അലി എക്സ്പ്രസ് തുടങ്ങിയ ആപ്പുകളും; ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാം ഘട്ട ഡിജിറ്റൽ ആക്രമണത്തിൽ ചൈനയ്ക്ക് ആശങ്ക
#chainesapp
Категория
Программы и софт
Комментариев нет.