ការប្រមូលផលម្ទេសកាយ៉ានេ / Harvesting of Kayane peppers / -Agriculture Cambodia - by Heng Mg

2 Просмотры
Издатель
សួស្តីទាំងអស់គ្នា នេះជាឆានែលផ្លូវការរបស់ខ្ញុំ ដែលមានផ្តល់ព័ត៌មានពីបច្ចេកទេសកសិកម្ម ការកំសាន្ត និងចំណេះដឹងមួយចំនួន ប្រសិនចូលចិត្តវីដេអូ សូមចុចជាវឆានែលម្នាក់មួយផង ហើយប្រសិនមានចម្ងល់ឬមតិយោបល់អីសូមខំមិននៅខាងក្រោម ។ អរគុណចំពោះការចូលមកទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់។
Hello, This is my Office Channel. We will show you of Knowledge, Entertainment, News, to all for watch. If you like my Video please help me click subscribe on my channel and if you have anything Comment please Write you comment under channel. For more inform please Contact me by link
Thank you for watching.
Категория
Новости криптовалют
Комментариев нет.
Яндекс.Метрика