ഇന്ത്യ - ചൈന ഏറ്റുമുട്ടൽ ട്രംപിനും അനിവാര്യം ? | Express Kerala

5 Просмотры
Издатель
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രംപ് പ്രതിരോധത്തിൽ, മോദിയുടെ ഒരു 'കൈ' സഹായം ഫലം കണ്ടില്ലങ്കിൽ നഷ്ടം ഇന്ത്യക്ക്.ഇപ്പോൾ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് ഒരു സംഘർഷം അനിവാര്യം. ചൈന - ഇന്ത്യ സംഘർഷത്തിൽ ഇടപെടാൻ അമേരിക്കയും . . .
subscribe for Special news :
#expresskerala #uspresidentelection2020 #donaldtrump #democraticparty #uselectionnews #indianpolitics #modi #tibetanfighters #india #china #usvicepresidentcandidate #kamalaharris #usvicepresident #americanindians #usindians #russia #america #china #indianmilitary #indiachinaclash #indiapakistanclash #indiarussiarelation #indiaamericarelation #indianarmy #indianboarderproblem #indianboarder #s400triumph #pakistan #rafel #indiancommandos #narendramodi #russia #indianairforce #indiannavy #indiancommandos #russiatoday#indianprimeminister #indiavictory #tibet #nepal #nationalnews #malayalamnews #keralanews #keralapolitics #specialnews #expressview #keralamedia #malayalammedia

Website     
Facebook 
Twitter       
Категория
Новости криптовалют
Комментариев нет.