രണ്ട് സംസ്ഥാന ഭരണങ്ങളുടെ 'ഭാവി'യെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു മരണം ! | Express Kerala

6 Просмотры
Издатель
നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ് പുത്തിന്റെ ഭരണം ബീഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മാത്രമല്ല, മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാറിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെയും സ്വാധീനിച്ചേക്കും. സി.ബി.ഐയുടെ കണ്ടെത്തലുകളെ ഭയപ്പെട്ട് ഭരണപക്ഷം.ബി.ജെ.പിക്കിത് ഒരു 'വെടി'ക്ക് രണ്ടു പക്ഷികൾ ! !
subscribe for Special news :
#expresskerala #sushantsinghrajput #SushantSinghdeathcase #CentralBureauofInvestigation #cbi #cbiindia #DishaSalian #ajitpawar #SharadPawar #maharashtragovernment #bihargovernment #bjp #ncp #nda #mumbaipolice #congress #parthpawar #malayalamnews #kerala #keralabreaking #keralaflash #keralanews #keralapolitics #specialnews #expressview

Website     
Facebook 
Twitter       
Категория
Новости криптовалют
Комментариев нет.