കോൺഗ്രസ്സിനെ 'വെട്ടിലാക്കിയ' തരൂരിന്റെ 'മോഹവും'ചില്ലറയല്ല ! | Express Kerala

5 Просмотры
Издатель
മുൻ യു.എൻ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറലായ ശശി തരൂർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കോൺഗ്രസ്സ് അദ്ധ്യക്ഷ സ്ഥാനം.കേരളത്തിൽ ഭരണം കിട്ടിയാൽ മുഖ്യനായി പറന്നിറങ്ങാനും അദ്ദേഹത്തിന് മോഹം. അപകടം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സൂപ്പർ 'പാര'യുമായി നേതാക്കളും രംഗത്ത്
subscribe for Special news :
#expresskerala #shashitharoor #upa #upagovernment #priyankagandhi #rahulgandhi #soniagandhi #congressleader #congressadhyaksh #iuml #kcvenugopal #sachinpilot #hicommand #aicc #oommenchandy #kpcc #vmsudheeran #rameshchennithala #congresskerala #udf #udfkerala #kcgroup #congressgrouppolitics #kpccgroup #kcinkerala #dcc #election
#malayalamnews #keralanews #keralapolitics #specialnews #expressview

Website     
Facebook 
Twitter       
Категория
Новости криптовалют
Комментариев нет.